Jalostusvaliokunta 2016

Suomen Lammasyhdistyksen hallitus nimittää jalostusvaliokunnan jäsenet.

Jalostusvaliokunnan tehtävänä on luoda suuntaviivoja maamme lammasaineksen kehittämiselle ja miettiä ratkaisumalleja lammastilojen ja neuvonnan käyttöön niiden toteuttamiseksi.

Jalostusvaliokunnan jäsenet ja vastuualueet:

Puheenjohtaja   
Johanna Alamikkotervo

Kenttäneuvonnan edustaja
Kaie Ahlskog

Asiantuntija
Marja-Liisa Sévòn-Aimonen

Alkuperäisrodut
Matti Koivisto

Tuontirodut
Susanna Nuutinen

Föreningen Ålandsfåret rf
Maija Häggblom

Sihteeri
Marjo Simpanen