Yhdistys

Suomen Lammasyhdistys

Suomen Lammas- ja Vuohenhoitoyhdistys perustettiin vuoden 1918 lopulla huolehtimaan lampaiden ja vuohien jalostuksesta. Sekä yhdistyksen nimi että toimenkuva ovat muuttuneet vuosikymmenten saatossa. Vuonna 1938 yhdistyksen nimi muuttui Lampaan ja Vuohenhoitoyhdistykseksi, 1959 Lampaanjalostusyhdistykseksi ja 1988 nykyiseen muotoonsa Suomen Lammasyhdistys.

Tänä päivänä Suomen Lammasyhdistys toimii alueellisten lammaskerhojen ja lampureiden yhdyssiteenä. Näkyvimpinä toimintamuotoina ovat viisi kertaa vuodessa ilmestyvä Lammas ja vuohi-lehti sekä suuren suosion saavuttaneet Valtakunnalliset Lammaspäivät, jotka järjestetään kaksi kertaa vuodessa eri puolilla Suomea.

Yhdistys hoitaa myös lampureiden ja lammaskerhojen yhteyksiä muihin kotimaisiin järjestöihin ja päämääränä on kaikin tavoin edistää lammastaloutta ja siihen liittyvää tiedotustoimintaa. Kotimaisten järjestöjen lisäksi pidetään yhteyttä alan pohjoismaisiin järjestöihin sekä tarvittaessa myös muualle ulkomaille.

Suomen Lammasyhdistyksen hallitus nimittää jalostusvaliokunnan jäsenet. Suomen Lammasyhdistyksen jalostusvaliokunta tarkistaa vuosittain, että sekä entiset jalostuslampolat että uudet jalostuslampolaksi pyrkivät tilat täyttävät asetetut vaatimukset. Lopullisen hyväksymisen tekee Suomen Lammasyhdistyksen hallitus.

Suomen Lammasyhdistys koordinoi kansainvälistä lampaiden vientikauppaa ja vastaa vienneistä kiinnostuneiden jäsentilojen ohjauksesta.

Yhdistys ei harjoita elinkeinoa tai muuta ansiotoimintaa eikä pyri hankkimaan välitöntä taloudellista etua jäsenilleen.

Aluekerhot löytyvät täältä >

Yhdistyksen hallitus 2017 >

Jalostusvaliokunta 2017 >

Liity jäseneksi >

Yhteystiedot/Contacts >

Jäsenasiat sähköinen kaavake >

lammasyhd-logo-vihr_250x250

facebook-like-icon-blogs