Lammasrodut

Vuoden 2015 kokonaislammasmäärä oli 155 200, joista uuhia 73 800.
Alla tuotostarkkailuun kuuluvien karitsoineiden uuhien rotujakauma:

karitsoineet_uuhet_2015

Yleisin lammasrotumme on suomenlammas, muita kotimaisia alkuperäisrotuja ovat kainuunharmas ja ahvenanmaanlammas. Maassamme kasvatettavia liharotuja ovat texel, oxford down, rygja ja dorset ja uusimpina tulokkaina suffolk, itäfriisiläinen maitolammas, ruotsalainen turkislammas ja dorper.

Lampaiden jalostuksessa on päämääränä valinnan avulla parantaa tuotteiden laadun ohella tuotannon kokonaistaloudellista kannattavuutta.

Jalostustoiminnassa huomioidaan tuotos- ja laatutavoitteiden lisäksi ekologisesti kestävä käyttö ja ympäristöystävällisyys. Tavoitteena on, että alkutuotteiden laatu täyttäisi sekä jalostavan teollisuuden että kuluttajien toiveet. Jalostuksessa huolehditaan myös geneettisen monimuotoisuuden säilyttämisestä.