Rotukuvat / Rasbilder

Painokelpoiset rotukuvat Suomessa kasvatettavista lammasroduista ja kantakirjaohjesääntöihin perustuvat rotukuvaukset tulossa materiaalipankkiin ennen hankkeen loppua (joulukuu 2023).

Tryckbara bilder på fårraserna som föds upp i Finland och rasbeskrivningar som grundar sig på stambokföringens riktlinjer publiceras i materialbanken före projektet avslutas i december 2023.