Rotukuvat / Rasbilder

Painokelpoiset rotukuvat Suomessa kasvatettavista lammasroduista ja kantakirjaohjesääntöihin perustuvat rotukuvaukset.
Tryckbara bilder på fårraserna som föds upp i Finland och rasbeskrivningar som grundar sig på stambokföringens riktlinjer.

Suomenlammas / Finsklantrasfår >

Kainuunharmas / Kajanalands grå >

Ahvenanmaanlammas / Ålandsfår >

Ruotsalainen turkislammas (gotlanninlammas) / Gotlandsfår >

Rygja >

Texel >

Dorset >

Suffolk >

Itäfriisiläinen maitolammas >