Vastuullisen lammasyrityksen ABC

Lammas ABC -hankkeessa rakennetaan uusi sähköinen materiaalipankki, johon kootaan ja linkitetään uusin kotimainen ja kansainvälinen tieto vastuullisesti toimivan lammastilan johtamisesta ja tuotantoprosesseista. Hanke toteutetaan Etelä-Savon, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskusten alueilla ajalla 1.1.2024-31.12.2025. Hanketta rahoittavat alueiden ELY-keskukset Euroopan maaseuturahastosta.

Hankkeen sivulle tästä >

Lampaanlihan tuotantoketjun kehittäminen -hanke

Hankkeen päätavoitteena on kotimaisen lampaanlihan tuotantoketjun tehokkuuden ja
vastuullisuuden kehittäminen ketjun sisäistä yhteistyötä parantamalla sekä tuotannosta viestiminen kuluttajille. Tavoitteena on parantaa viestintää, tiedonkulkua ja yhteistyötä koko tuotantoketjun toimijoiden välillä kilpailulainsäädännön sallimissa puitteissa.

Hankkeen sivulle tästä >

Suomalainen villa hyötykäyttöön, VILLA-hanke

VILLA-hankkeen sydän on luonnollisesti villa: upea, ekologinen, monipuolinen kuitu. Hankkeen aikana keskitymme villaan, ja tarjoamme lampureille koulutuksia, joissa keskitytään mm. hyvälaatuisen villan tuottamiseen ja villan lajitteluun, sekä muita tapahtumia. Lisäksi luodaan villalle laatustandardit, jotka helpottavat tuottajien ja jatkojalostajien välistä keskustelua. Yhteisten laatuluokitusten avulla lammastuottajat pystyvät tuottamaan yhä parempaa villaa raaka-aineeksi kehräämöille ja muille villan jatkojalostajille.

VILLA-hankkeen sivuille >

Hankkeen Facebook-ryhmä >

Lammastalouden tuotannontekijät -hanke (LaTu)

Hankkeen sivuille >

Facebook -sivut >

Hanke toimii ajalla 01.10.2019 – 31.12.2021. Koulutushanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan yhteistyössä ProAgria Etelä-Pohjanmaan kanssa. Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä Keski-Suomen ELY-keskus ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.
Lisätietoja:
Marianne Niinikoski, projektipäällikkö, 040 183 7085, marianne.niinikoski(at)jamk.fi

Pientuottajat yhteistyöllä markkinoille -kehityshanke

Pientuottajat yhteistyöllä markkinoille on Ahlmanin hallinnoima kehittämishanke, jonka pilottiryhmissä etsitään uusia ratkaisumalleja osallistujien yritystoiminnan tavoitteiden edistämiseksi. Hanketta toteuttaa Ahlmanin kanssa TAMK. Lammastalouden pilottiryhmä käynnistyy elokuussa 2020.

Lisätietoja verkkosivuilta > ja kysymällä suoraan

Antti Luomala
Projektipäällikkö
Pientuottajat yhteistyöllä markkinoille -hanke
puh. 050 408 6708
antti.luomala@ahlman.fi