Jalostuslampolat

Maassamme on tällä hetkellä 18 jalostuslampolaa. Jalostuslampolaksi voidaan hyväksyä tuotosseurantatila, jolla on hyvä eläinaines ja joka täyttää jalostuslampoloille asetetut muut vaatimukset. Tila on hyväksytty useimmiten yhden lammasrodun jalostuslampolaksi, mutta oikeuden voi saada myös kahdelle rodulle.

Suomen Lammasyhdistyksen jalostusvaliokunta tarkistaa vuosittain, että sekä entiset jalostuslampolat että uudet jalostuslampolaksi pyrkivät tilat täyttävät asetetut vaatimukset. Lopullisen hyväksymisen tekee Suomen Lammasyhdistyksen hallitus.

Jalostuslampolalta vaaditaan selkeää pitkäjänteistä visiota jalostustyölle sekä sitä tukevaa riittävää eläinmateriaalia ja tulosten seurantaa. Tilan on kuuluttava tuotosseurantaan ja punnittava sekä jalostusarvosteltava kaikki jalostuskatraaseen kuuluvien uuhien ja pässien jälkeläiset. Myös teurastulokset sekä aikuisten eläinten painot on tallennettava. Jalostuseläinten tulee olla sekä rakenteeltaan että jalostusarvoiltaan pääsääntöisesti rotunsa keskiarvoa parempia. Myös tilan kaikkien eläintenpitoa kuvaavien tunnuslukujen tulee olla vähintään valtakunnan keskitasoa. Jalostuslampolat ovat sitoutuneet vastuulliseen eläinkauppaan ja ne myyvät jalostuskäyttöön vain arvosteltuja, terveitä ja laadukkaita puhdasrotuisia eläimiä. Kaikki jalostuslampolat kuuluvat maedi-visna –terveysvalvonnan 1 terveysluokkaan.

Jalostuslampolat saavat käyttöönsä sähköisen jalostuslampolalogon sekä allekirjoitetun sertifikaatin vientiä varten. Sertifikaattitilaukset osoitteeseen sly.jalostusvaliokunta@proagria.fi.

Jalostuslampolat 2023

DORSET

Susanna Nuutinen ja Mikael Westerstråhle, Putkisalon Kartano, esittely suomeksi >

KAINUUNHARMAS

Tiina Hirvonen, Soinilanmäki
Pirjo ja Hannu Iso-Junno, Kivipellon tila
Kokemäen koulutila, sähköposti, esittely suomeksi >
Helinä Leppänen, Noittaan tila
Niina ja Ismo Lohva, Lahtelan lammastila

OXFORD DOWN

Heli Rosvall, Heli´s Oxford, esittely suomeksi >
Hannele Enberg, Woolenberg, esittely suomeksi >
Roosa Honkanen, Sirolan lammastila, esittely suomeksi

SUFFOLK

Hannele ja Juha Moisander, sähköposti, esittely suomeksi >

SUOMENLAMMAS

Pirjo ja Hannu Iso-Junno, musta, Kivipellon tila
Tony ja Kati Kajander (ruskea ja musta), Perkkiön tila
Lihasulan kartano (valkoinen)
Ann-Mari Lintunen, (ruskea), Mäenkoikkalan tila, esittely suomeksi >
Juha Koro ja Nina Snellman (valkoinen), Ylä-Härkösen tila
Pia ja Anssi Parikka (valkoinen), Parikan tila, esittely suomeksi >

TEXEL

Paula Kiiski (valkoinen), sähköposti
Sarita Mikkonen (valkoinen), Suosaaren Texel, esittely suomeksi >
Christer Ollqvist (valkoinen), Ollqvistin lammastila – Ollqvist fårfarm, esittely suomeksi >

 

Jalostuslampolat kartalla