Kunniajäsenet

Hans Nylander
Rurik Pihkala
Werner A. Westerstråhle, 1968
Martti Suntela, 1976
Nils Inkovaara, 1980
Kalle Maijala, 1989
Maila Maula, 1998
Greta Stenberg, 1998
Erik Häggqvist, 1998
Eino Hautakangas, 2008
Sirkka-Liisa Laitila, 2008
Marja-Leena Puntila, 2008
Ulla Savolainen, 2008
Eino Mäntylä, 2011
Veikko Pyykönen, 2017
Esa Anttas, 2018
Jill Christiansen, 2018
Riitta Sormunen-Cristian, 2018
Matti Koivisto, 2023
Asko Mäki-Tanila, 2023
Marja-Liisa Sevón-Aimonen, 2023