Jalostusvaliokunta 2024

Jalostusvaliokunnan tehtävänä on luoda suuntaviivoja maamme lammasaineksen kehittämiselle ja miettiä ratkaisumalleja lammastilojen ja neuvonnan käyttöön niiden toteuttamiseksi.

Sähköposti: sly.jalostusvaliokunta@proagria.fi

Jalostusvaliokunnan jäsenet ja vastuualueet:

Puheenjohtaja
Susanna Nuutinen, Putkisalon Kartano, sähköposti

Kenttäneuvonnan edustaja
Kaie Ahlskog, ProAgria Etelä-Suomi, sähköposti,

Asiantuntija
Marja-Liisa Sévòn-MTT, sähköposti,

Alkuperäisrodut
Silja Jokiniemi, Lappia, sähköposti

Tuontirodut
Katja Syrjälä, Syrjälän lammastila, sähköposti

Lampurijäsen
Helinä Leppänen, Noittaan tila, sähköposti

Föreningen Ålandsfåret rf
Annette Loumann, Ahvenanmaa, sähköposti

Sihteeri
Marjo Simpanen, Suomen Lammasyhdistys, sähköposti