Jalostuslampolahakuohjeet (vuodelle 2024)

Jalostuslampolahaku tapahtuu alla olevilla hakukaavakkeilla. Jalostuslampolanimitykset ovat voimassa kolme vuotta. Uusilta jalostuslampoloiksi hakevilta tiloilta otetaan hakemuksia vastaan 28.1.2024 asti.

Nykyisten jalostuslampoloiden kaavakkeet pyydetään normaalin aikataulun mukaisesti 28.1. mennessä. Seuraavan kerran hakemuksia käsitellään vuoden 2024 helmikuussa olevassa jalostusvaliokunnan kokouksessa.

  • Uudet hakijat: Toimittakaa hakemuksenne liitteineen sekä terveystodistukset.
  • Jalostuslampolat, joiden kausi on meneillään: Muistakaa toimittaa terveystodistukset.
  • Jalostuslampolat, joiden kausi on katkolla: Toimittakaa jatkohakemuksenne liitteineen sekä terveystodistukset. Ilmoittakaa myös, mikäli ette ole hakemassa jatkoa.

Jalostuslampolalta vaaditaan selkeää pitkäjänteistä visiota jalostustyölle sekä sitä tukevaa riittävää eläinmateriaalia ja tulosten seurantaa. Tilan on kuuluttava tuotosseurantaan ja punnittava sekä jalostusarvosteltava kaikki jalostuskatraaseen kuuluvien uuhien ja pässien jälkeläiset. Myös teurastulokset sekä aikuisten eläinten painot on tallennettava. Jalostuseläinten tulee olla sekä rakenteeltaan että jalostusarvoiltaan pääsääntöisesti rotunsa keskiarvoa parempia. Myös tilan kaikkien eläintenpitoa kuvaavien tunnuslukujen tulee olla vähintään valtakunnan keskitasoa. Jalostuslampolat ovat sitoutuneet vastuulliseen eläinkauppaan ja ne myyvät jalostuskäyttöön vain arvosteltuja, terveitä ja laadukkaita puhdasrotuisia eläimiä. Kaikki jalostuslampolat kuuluvat maedi-visna –terveysvalvonnan 1 terveysluokkaan.

Hakukaavake

Hakuohje

Lampaan kauppakirja

Katraan terveystodistus eläinkauppaa varten