Kotimaisia tutkimuksia

Helsingin yliopisto, Maataloustieteiden laitos

Silja Jokiniemi:
Suomenlampaan isälinjojen molekyyligeneettinen tarkastelu
Kotieläinten jalostustiede, maisterin tutkielma 2022

Josefin Norrback:
Efekten av Nematodinfektion pä aktivitet och beteende hos förstagångsbetande lamm
Husdjursvetenskap, magisteravhandling 2021

Emmi Nurmi:
Maisemanhoito menestystekijänä Uudenmaan nauta- ja lammastiloilla
Maatalousekonomia, maisterin tutkielma 2018

Hannele Rissanen:
Kainuunharmaksen geneettisen vaihtelun arvio sukupuutiedoista
Kotieläinten jalostustiede, maisterin tutkielma 2017

Noora Ojaniemi:
Suomenlampaiden ja texel -rotuisten lampaiden hedelmällisyysominaisuuksien perinnölliset tunnusluvut
Kotieläinten jalostustiede, pro gradu -työ 2009

Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Arja Tulppo:
Refugia loistorjunnan osana lammastiloilla
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto, lisensiaatin tutkielma 2016

Raisa Kiimamaa:
Lampaiden Haemonchus contortus Suomessa
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto, lisensiaatin tutkielma 2013

Ammattikorkeakoulut, opinnäytteet

Jenna Heikkilä
Petovahingot lampaiden laidunnuskaudella
HAMK 2023

Heli Jolkkonen
Itä-Suomen villaketjun haasteita ja kulmakiviä
Savonia 2023

Veera Savolainen
Lammastalouden kaksivaihekasvatuksen kannattavuus
JAMK 2022

Anniina Kontkanen:
Keinoja lampaanvillan hävikin vähentämiseen
OAMK 2022

Sini Sillanpää:
Karitsoiden neljän kuukauden arvostelu- ja teurastulosten muutokset vuosina 2010-2020
SeAMK 2021

Terhi Rahkonen:
Voikukan vaikutus säilörehun säilöntälaatuun ja rehuarvoihin
JAMK 2021

Marko Lehtonen:
Suurpetoaidat petovahinkojen ennaltaehkäisykeinona tuotantoeläintiloilla
JAMK 2021

Kristiina Oja
Paimenkoirat lammastiloilla
SeAMK 2021

Roosa Honkanen:
Kohti kestävää loistorjuntaa suomalaisilla lammastiloilla
Savonia 2020

Noora Granqvist:
Karitsoita kaikkina vuodenaikoina
JAMK 2020

Marjukka Jaakkola:
Lampaille haitalliset tai myrkylliset aineet rehussa ja laitumella
OAMK 2020

Katariina Tuomainen:
Lampaan rakennearvosteluopas
Savonia 2020

Sanni Hotti:
Lampaanmaidon tuotanto Pohjalammen tilalla, Tuotannon suunnittelu
Savonia 2020

Kaisa Piesanen:
Villatuotteiden tuotantoketjut, Yhteistyö suomalaisen villan jalostuksessa
JAMK 2020

Irene Sikanen:
Suomalainen villa hyötykäyttöön
Savonia 2019

Anniina Holopainen:
Kotimaisen lampaan- ja karitsanlihan tuotantoketjun kehittäminen
JAMK 2019

Tuuli Rauteva:
Lampureiden valmius jalostusindeksien käyttöön
HAMK 2019

Susanna Eskola:
Lampaan ruokinnan kivennäisnormien päivittäminen
Savonia 2019

Johanna Paananen:
Lampaan villan ja taljojen jalostusmahdollisuuksia Suomessa
HAMK 2019

Kia Wikström:
Fårproduction i Western Australia – utmaningar och möjligheter
NOVIA 2018

Lauri Tolonen:
Karitsan luomulihan suoramyynnin hintatutkimus
HAMK 2018

Sini Manninen:
Lammastalouden tuotteet ja kannattavuus, oppimateriaali
JAMK 2018

Heikki Sikanen:
Lammastilojen työnkäyttö ja työmenetelmät
JAMK 2018

Hanna Repo ja Heidi Turunen:
Pässillä katras paremmaksi
Savonia 2017

Maija Knuuttila:
Rasvoittuvuuserot eri lammasroduilla
HAMK 2017

Mira Virkberg:
Lampolan toiminnallisuuden kehittäminen
Savonia 2017

Josefin Norrback:
Foderraps som alternativ betesgröda åt slaktlamm : Odlingsförsök av foderraps sommaren
SeAMK 2017

Salomé Tammi:
Texelin jalostus Suomessa
HAMK 2017

Juho-Heikki Kauppinen:
Kaksivaihekasvatuksen kannattavuus lammastaloudessa
Savonia 2016

Anna Silen
Kainuunharmaksen jalostusopas
Savonia 2015

Sari Kotivirta:
Työn tehokkuus ja työmenetelmät lampoloissa
Karelia 2015

Riikka Tuomela
Lammastilan perustamistoimet
HAMK 2015

Lauri Nevalainen:
Niittyliha – Ympäristöystävällinen lihantuotantomuoto Suomessa
JAMK 2014

Titta Järveläinen:
Lampaiden risteytystuotanto
Savonia 2014

Annukka Numminen:
Flushing -ruokinnan vaikutus lampaiden hedelmällisyyteen
HAMK 2014

Satu Näykki:
Kannattavan lammastalouden menestystekijöiden kartoitus
HAMK 2014

Samu Ovaska:
Suomenlampaan profiili lammastuotannossa
HAMK 2014

Virve Hindström:
Lampaanlihan ja villan tuotaminen, oppimateriaali Virtuaalikylään
HAMK 2014

Petri Väisänen:
Pelson geenipankkikatraan lihantuotanto-ominaisuuksien edistyminen
Savonia 2013

Hannele Rissanen:
Kainuunharmaksen rotuominaisuudet
Savonia 2011

Katja Sikka:
Ahvenanmaanlampaan pässilinjat
HAMK 2011

Niina Tahkokallio:
Lammastuotannon taloudellinen kehittäminen
Laurea 2011

Ann-Janette Ukkonen:
Lampaan keinosiemennys
JAMK 2011

Toni Selkäinaho
Työkalu lammastalouden asiantuntijoille
Savonia 2011

Jonna Haapala
Säilörehuruokinnan optimointi lammastaloudessa
HAMK 2010

Mari Viitaluoma
Teuraskaritsan kasvatuksen vaihtoehtona kaksivaihekasvatus
SeAMK 2009

Merja Löytönen:
Lampolan suunnittelu
HAMK 2007

Tutkimuslaitokset, hankkeet ym.

Lammas- ja vuohitalous eläintautien leviämisympäristönä
Eviran tutkimuksia 2013

Perinteinen lampaankasvatus Viron ja Suomen rannikolla ja saarilla
Knowsheep -hanke 2013

Traditionsenlig fårhushålling på estniska och finka kuster och öar
Knowsheep -projektet 2013

HoiVi – Hoitava villa -kehittämishanke
Lapin yliopisto ja Rovaniemen AMK 2007

Maarit Suvela ja Riitta Sormunen-Christian:
Ympärivuotisen karitsoinnin merkitys lihantuotantoon ja kannattavuuteen
Maatalouden Tutkimuskeskus 1993