Kotimaisia tutkimuksia

Helsingin yliopisto, Maataloustieteiden laitos

Silja Jokiniemi:
Suomenlampaan isälinjojen molekyyligeneettinen tarkastelu
Kotieläinten jalostustiede, maisterin tutkielma 2022

Josefin Norrback:
Efekten av Nematodinfektion pä aktivitet och beteende hos förstagångsbetande lamm
Husdjursvetenskap, magisteravhandling 2021

Emmi Nurmi:
Maisemanhoito menestystekijänä Uudenmaan nauta- ja lammastiloilla
Maatalousekonomia, maisterin tutkielma 2018

Hannele Rissanen:
Kainuunharmaksen geneettisen vaihtelun arvio sukupuutiedoista
Kotieläinten jalostustiede, maisterin tutkielma 2017

Noora Ojaniemi:
Suomenlampaiden ja texel -rotuisten lampaiden hedelmällisyysominaisuuksien perinnölliset tunnusluvut
Kotieläinten jalostustiede, pro gradu -työ 2009

Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Arja Tulppo:
Refugia loistorjunnan osana lammastiloilla
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto, lisensiaatin tutkielma 2016

Raisa Kiimamaa:
Lampaiden Haemonchus contortus Suomessa
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto, lisensiaatin tutkielma 2013

Ammattikorkeakoulut, opinnäytteet

Sini Sillanpää
Karitsoiden neljän kuukauden arvostelu- ja teurastulosten muutokset vuosina 2010-2020
SeAMK 2021

Terhi Rahkonen
Voikukan vaikutus säilörehun säilöntälaatuun ja rehuarvoihin
JAMK 2021

Marko Lehtonen:
Suurpetoaidat petovahinkojen ennaltaehkäisykeinona tuotantoeläintiloilla
JAMK 2021

Roosa Honkanen
Kohti kestävää loistorjuntaa suomalaisilla lammastiloilla
Savonia 2020

Marjukka Jaakkola
Lampaille haitalliset tai myrkylliset aineet rehussa ja laitumella
OAMK 2020

Katariina Tuomainen
Lampaan rakennearvosteluopas
Savonia 2020

Sanni Hotti:
Lampaanmaidon tuotanto Pohjalammen tilalla, Tuotannon suunnittelu
Savonia 2020

Irene Sikanen
Suomalainen villa hyötykäyttöön
Savonia 2019

Anniina Holopainen:
Kotimaisen lampaan- ja karitsanlihan tuotantoketjun kehittäminen
JAMK 2019

Tuuli Rauteva:
Lampureiden valmius jalostusindeksien käyttöön
HAMK 2019

Susanna Eskola:
Lampaan ruokinnan kivennäisnormien päivittäminen
Savonia 2019

Johanna Paananen:
Lampaan villan ja taljojen jalostusmahdollisuuksia Suomessa
HAMK 2019

Lauri Tolonen:
Karitsan luomulihan suoramyynnin hintatutkimus
HAMK 2018

Sini Manninen
Lammastalouden tuotteet ja kannattavuus, oppimateriaali
JAMK 2018

Hanna Repo ja Heidi Turunen:
Pässillä katras paremmaksi
Savonia 2017

Maija Knuuttila:
Rasvoittuvuuserot eri lammasroduilla
HAMK 2017

Mira Virkberg:
Lampolan toiminnallisuuden kehittäminen
Savonia 2017

Josefin Norrback:
Foderraps som alternativ betesgröda åt slaktlamm : Odlingsförsök av foderraps sommaren
SeAMK 2017

Juho-Heikki Kauppinen:
Kaksivaihekasvatuksen kannattavuus lammastaloudessa
Savonia 2016

Anna Silen
Kainuunharmaksen jalostusopas
Savonia 2015

Sari Kotivirta:
Työn tehokkuus ja työmenetelmät lampoloissa
Karelia 2015

Riikka Tuomela
Lammastilan perustamistoimet
HAMK 2015

Lauri Nevalainen:
Niittyliha – Ympäristöystävällinen lihantuotantomuoto Suomessa
JAMK 2014

Titta Järveläinen:
Lampaiden risteytystuotanto
Savonia 2014

Annukka Numminen:
Flushing -ruokinnan vaikutus lampaiden hedelmällisyyteen
HAMK 2014

Satu Näykki:
Kannattavan lammastalouden menestystekijöiden kartoitus
HAMK 2014

Samu Ovaska:
Suomenlampaan profiili lammastuotannossa
HAMK 2014

Virve Hindström:
Lampaanlihan ja villan tuotaminen, oppimateriaali Virtuaalikylään
HAMK 2014

Hannele Rissanen:
Kainuunharmaksen rotuominaisuudet
Savonia 2011

Katja Sikka:
Ahvenanmaanlampaan pässilinjat
HAMK 2011

Niina Tahkokallio:
Lammastuotannon taloudellinen kehittäminen
Laurea 2011

Ann-Janette Ukkonen:
Lampaan keinosiemennys
JAMK 2011

Jonna Haapala
Säilörehuruokinnan optimointi lammastaloudessa
HAMK 2010

Mari Viitaluoma
Teuraskaritsan kasvatuksen vaihtoehtona kaksivaihekasvatus
SeAMK 2009

Merja Löytönen:
Lampolan suunnittelu
HAMK 2007

Tutkimuslaitokset, hankkeet ym.

Lammas- ja vuohitalous eläintautien leviämisympäristönä
Eviran tutkimuksia 2013

Perinteinen lampaankasvatus Viron ja Suomen rannikolla ja saarilla
Knowsheep -hanke 2013

Traditionsenlig fårhushålling på estniska och finka kuster och öar
Knowsheep -projektet 2013

HoiVi – Hoitava villa -kehittämishanke
Lapin yliopisto ja Rovaniemen AMK 2007

Maarit Suvela ja Riitta Sormunen-Christian:
Ympärivuotisen karitsoinnin merkitys lihantuotantoon ja kannattavuuteen
Maatalouden Tutkimuskeskus 1993