Muistilista teurastusta varten

 • Teurastettavien eläinten tulee olla terveitä, puhtaita ja mielellään kerittyjä. Useimmilla teurastamoilla suositellaan hygieniasyistä vähintään kaulan alueen ja mahan alustan ajamista. Varmista teurastamokohtaiset vaatimukset.
 • Sovi teurastusajankohta ajoissa. Alustava kysely kannattaa tehdä jo 6 viikon tai viimeistään 4 kuukauden punnitusten jälkeen, jolloin tulevien teuraiden määrä ja teuraskypsyyden ajankohta on arvioitavissa.
 • Rekisteröinti ja merkitseminen on oltava kunnossa. Puutteellisesti merkittyjä eläimiä ei voida lainsäädännön mukaan palauttaa tilalle vaan ne lopetetaan erillään ja todetaan ihmisravinnoksi kelpaamattomiksi. Kulut tulevat eläimen omistajan maksettaviksi.
 • Alle 12 kk ikäiselle karitsalle riittää yksi korvamerkki, yli 12 kk ikäisellä lampaalla merkki on oltava molemmissa korvissa.
  – Eläimet, joista halutaan taljat jatkojalostukseen kannattaa merkitä esim. nippusiteellä korvamerkissä.
  – Eläinten merkitsemistä spray-väreillä ei suositella värin vaikean poistettavuuden takia.
 • Eläinlista (Ruokaviraston eläinrekisterilista suositeltava), jossa EU-tunnukset ja syntymäajat sekä ketjuinformaatiolomake toimitetaan toimitetaan teurastamolle mielellään paria vuorokautta ennen teurastusta.
 • Ilmoita teurastamolle ajoissa myös mahdollisen palautuslihan määrä, paloitteluohjeet sekä sovi taljojen nouto tai muokkaamolle lähetys.
 • Ilmoita teuraseläimet mahdollisimman nopeasti Ruokaviraston eläinrekisteriin. Eläimen poistopäivä tuottajalle on eläimen lähtöpäivä tilalta.

Teurastamot, joilla lupa teurastaa lampaita

Ruokavirasto 2020, lammasteurastamoiden välittäjätunnuslista avautuu tästä >