Lammastalous

Lampaiden lukumäärä

Luke on julkaissut tilastot kotieläinten lukumääristä vuoteen 2021 asti.

Lampaiden määrä väheni edellisvuodesta kuusi prosenttia ja lampaita oli 1.5.2021 reilu 131 000.
Karitsoineita uuhia oli vajaa 53 000 (-4 %).

Vuonna 2021 lammastaloutta harjoitettiin 1 221 tilalla, joista ammattimaisia tiloja noin 800.
Eniten lampaita oli Varsinais-Suomessa, Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.
Suurimmat lammaskunnat olivat Salo ja Somero.

 

Lampaanlihantuotanto 2018-2021