Painokelpoiset rotukuvat Suomessa kasvatettavista lammasroduista ja kantakirjaohjesääntöihin perustuvat rotukuvaukset tulossa materiaalipankkiin ennen hankkeen loppua (joulukuu 2023).

Tryckbara bilder på fårraserna som föds upp i Finland och rasbeskrivningar som grundar sig på stambokföringens riktlinjer publiceras i materialbanken före projektet avslutas i december 2023.

Suomenlammas / Finskt lantrasfår / Finnsheep >

Kainuunharmas / Kajanalands grå >

Ahvenanmaanlammas / Ålandsfår >

Gotlanninlammas / Gotlandsfår >

Rygja >

Dorset >

Texel >

Dorper >

Itäfriisiläinen maitolammas / ostfrisiska mjölkfåret >

Oxford down >

Suffolk >

Finndorset (risteytys) >

Suomenlammas-texel -risteytys >