HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA ARVOISA LAMMASTILALLINEN!

Työstän parhaillaan käsityötieteen Pro Gradu- tutkimusta Itä-Suomen yliopistolle, aiheena Suomen villateollisuuden kannattavuus villantuottajien ja kehräämöiden näkökulmasta. Kerään aineistoksi lampureilta ja kehräämöiden edustajilta vapaamuotoisia kirjoitelmia, joissa kiinnostaa erityisesti arviot suomalaisen villateollisuuden kannattavuudesta ja mietteet tulevaisuuden näkymistä. Näkökulmana kotimaisen villan hyödyntäminen tekstiiliteollisuudessa. Toivon, että taustatiedoiksi kertoisitte missä maakunnassa tilanne sijaitsee, kuinka suuresta tilasta on kyse ja kuinka kauan tila on ollut toiminnassa. Muita tietoja ei ole tarpeellista kirjata.

Kirjoitelman tekemiseen ohjaavia kysymyksiä:

1. Onko villan tuottaminen tekstiiliteollisuuteen Suomessa kannattavaa ja kilpailukykyistä? Mitkä ovat kotimaisen villan vahvuudet ja heikkoudet tekstiiliteollisuuden raaka-aineena? Mitä keinoja vaatisi, että Suomesta voisi tulla osittain tai kokonaan omavarainen villan tuottaja?

2. Millaisena koette suomalaisen villateollisuuden tulevaisuuden? Kasvaako kotimaisen villan kysyntä vai laskeeko se? Kuinka uskotte Brexitin vaikuttavan Suomessa kasvatetun lampaanvillan kilpailukykyyn? Millaiset toimenpiteet/ päätökset auttaisivat kotimaisen villan käyttöasteen parantamisessa tulevaisuudessa?

Pyydän lähettämään kirjoitelmat sähköpostilla tai kirjeenä 23.2.2020 mennessä.
Sähköposti: lottame@uef.fi
Postiosoite: Lotta Meriläinen Kuopanreuna 33 55610 Imatra

Vastaanotettaessa kirjoitelman aineistoista poistetaan tutkimukseen osallistuvan yksilöivät tiedot, jolloin yksittäisen osallistujan vastukset eivät erotu tutkimuksen tuloksissa. Tutkimuksessa noudatetaan hyviä ja eettisiä tutkimuksen teon käytänteitä (Tutkimustiedote). Halutessanne voin vastata mieltänne askarruttaviin kysymyksiin puhelimitse 044 238 9446

Kiitollisena mahdollisista kirjoitelmista Lotta

Tutkimustiedote sisältää; Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ja Suostumus tutkimukseen
Tutkimustiedote avautuu pdf-muodossa tästä >