Tiedoksenne, että Lammaslaidun-hankkeen Suomen lampureille suunnatun kyselyn vastausaikaa on jatkettu 15.12.2022 saakka.

 Oletko jo vastannut laiduntamiskyselyyn?

LammasLaidun-hanke käynnistyi marraskuussa lampureille suunnatulla kyselyllä. Kyselyn avulla selvitetään miten ja missä lampaat Suomessa laiduntavat, ovatko laitumet viljeltyjä laitumia vai luonnonlaitumia, minkä verran laidunalaa on ja sijaitsevatko laitumet vesistöjen äärellä. Kyselyn avulla kartoitetaan myös lampaiden loistilannetta sekä selvitetään hygieniakäytänteitä kuten käsienpesumahdollisuutta lampoloissa. Kyselylinkki on lähetetty sähköpostina Suomessa toimiville lampureille. Jotta kaikki ehtisivät vastata, kyselyaikaa on nyt jatkettu 15.12.2022 saakka. Jos olet Suomessa toimiva lampuri, etkä ole vielä käynyt vastaamassa LammasLaidun-kyselyyn, niin vielä ehtii! Pääset LammasLaidun-kyselyyn myös osoitteessa:

https://link.webropol.com/s/ELTDKlammaslaidunkysely2022

LammasLaidun-hankkeen aloitusuutinen löytyy verkkosivulta:
https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/uutiset/uutiset/lammaslaidun-hanke/

Hankeryhmän puolesta,
Tarja Pitkänen
LammasLaidun-konsortion johtaja