Suomen Lammasyhdistyksen jalostusvaliokunta on vahvistanut jalostuslampolat vuodelle 2022.
Jalostuslampoloita on kaikkiaan 21 kappaletta, joista kolmem uusia. Uusiksi jalostuslampoloiksi hyväksyttiin kainuunharmaksille Tiina Hirvosen Soinilanmäki ja Kokemäen koululutila sekä Heli Rosvall oxford down -rodulle.
Onnea ja menestystä sekä uusille että entisille jalostuslampoloille!
Kaikki jalostuslampolat täällä >