EU käynnisti nelivuotisen (2016-2020) hankkeen, jolla tutkitaan lammas- ja vuohituotannon kestävyyttä sekä tavoitellaan lampaasta ja vuohesta saatavien maito- ja lihatuotteiden kulutuksen kasvua. Kulutuksen lisäämiseksi on tärkeää osata tunnistaa, mitkä ovat keskeiset tuotantoon liittyvät kestävyyden elementit ja kyetä markkinoimaan lampaasta saatavia tuotteita sen mukaisesti. Hankkeen nimi iSAGE juontuu etukirjaimista – Innovation for Sustainable Sheep And Goat Production in Europe.  Suomessa hankkeessa keskitytään pääasiassa lammastalouteen. Kestävyys niin taloudellisen kuin ympäristön kestävyyden kannalta on hankkeen kantava teema ja tavoitteena on parantaa sektorin valmiutta Euroopassa kohtaamaan haasteita, joita ilmastonmuutos muiden muuttuvien tekijöiden ohella aiheuttaa sektorille.

Kestävyysindikaattoreita kotieläintuotantoon on syntynyt viime vuosina useita kymmeniä, joista ehkä tämän hetken kattavin on FAOn julkaisema SAFA (Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems, 2012). iSAGE – hankkeessa tavoitteena on luoda ketterä työkalu kestävyysindikaattorin laskemiseksi, jolla kyetään tarkastelemaan tilan kestävyyttä jo yhden tilakäynnin aikana. Syksystä 2017 alkaen Luke ja ProAgria yhdessä tulevat keräämään kymmeneltä suomalaiselta lammastilalta tietoja kestävyysindikaattorin laskemiseksi. Brittiläisen hankepartnerin Organic Research Centerin työkalu on muokattu lammastuotantoon sopivaksi ja sitä on tarkoituksena kehittää edelleen eri maiden kokemusten myötä.

Laskentatyökalussa kestävyys määrittyy 13 seurattavaan asiaan tilatasolla (Kuva 1). Tilakäynnin aikana tila saa palautteen itselleen ja voi pohtia tulosten valossa mahdollisia kehityskohteita. Kuvassa 1 on esimerkkitilan saama palaute indikaattorin laskennan jälkeen. Jokainen ulottuvuus pisteytetään asteikolla 1-5. Esimerkiksi eläinten hyvinvointi perustuu tilan omaan arvioon eläinten hyvinvoinnin tilasta. Aikaisemmin kestävyyden mittaamisessa on usein painotettu pelkästään ympäristön kestävyyttä, mutta nykyisessä toimintaympäristössä on tärkeää mitata myös tilan kyky sopeutua erilaisiin muuttuviin tilanteisiin, myös taloudellisesti.
Kuva 1. avautuu pdf-muodossa tästä >

Lammastiloilla on nyt mahdollisuus osallistua iSAGE kestävyystutkimukseen, ota yhteyttä ja sovi tilakäynnistä ProAgrian lammastuotannon asiantuntija Kaie Ahlskogin kanssa, kaie.ahlskog@proagria.fi, p. 0400 731 811

 

Lisätietoja hankkeen kestävyystyökalusta

Erikoistutkija Terhi Latvala, Luke, terhi.latvala@luke.fi, p. 029 532 6309

 Lisätietoja iSAGE –hankkeesta

Erikoistutkija Antti Kause, Luke, hankkeen koordinaattori Suomessa, p. 029 532 6222