Kysely suomenlampaita kasvattaville lampureille opinnäytetyötä varten!

Arvoisa vastaanottaja,
olen Jutta Uotila ja opiskelen Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa agrologiksi. Teen opinnäytetyötä, jonka aiheena on ”Suomenlampaita kasvattavien tilojen tulevaisuuden näkymät”. Aihe on tärkeä, koska lammastilayrittäjät ovat tällä hetkellä erittäin haasteellisessa tilanteessa. Maailmanpoliittinen tilanne, tukimuutokset, petotilanne ja monet muut asiat vaikuttavat suoraan yrittäjän arkeen ja tulevaisuuden suunnitelmiin.

Opinnäytetyötäni varten on rakennettu kyselypohja ProAgrian sekä Finnsheepin edustajien kanssa. Kyselypohja käsittelee tukimuutoksia, markkinointia sekä suomenlampaiden tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita.

Kysely on vapaaehtoinen ja vastaaminen tapahtuu nimettömästi. Arvostaisin todella paljon vastaamistasi kyselyyn. Kyselyn vastaukset puran opinnäytetyöhöni, joka tulee julki nähtäväksi Theseukseen. On tärkeää saada kyselyn kautta mielipiteitä liittyen suomenlampaita koskettaviin asioihin, koska suomenlampaiden kohdalla ollaan menossa niin sanotussa saumakohdassa.

Toivon vastauksia mahdollisimman nopeasti, jotta vastaukset saisin purettua työtäni varten. Viimeinen päivä vastauksille on 25.11.2023! Kyselyyn pääset alla olevan linkin kautta.

https://link.webropolsurveys.com/S/55C630D2684ED27A

Suuri kiitos osallistumisesta!
Ystävällisin terveisin;

Jutta Uotila