Tämän kyselytutkimuksen tavoitteena on selvittää lampaiden sisäloistilannetta ja lammastilojen toimintatapoja sisäloisten hallitsemiseksi. Kyselyyn vastaaminen vie noin puoli tuntia. Sisäloistilanteen lisäksi kyselyssä kartoitetaan laajasti taustatekijöitä, kuten lammastilan tuotantostrategiaa, olosuhteita ja lampaiden ruokintaa.

Kyselyyn vastataan nimettömästi. Kerättyjä tietoja käsitellään hyvän tutkimustavan mukaisesti. Yksittäiset tilat eivät ole tunnistettavissa tuloksia käsiteltäessä tai tuloksia julkaistaessa. Kyselyssä koottuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Kyselystä vastaa Helsingin yliopiston Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto. Kysely toteutetaan yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Kyselyyn tästä >