Lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalvelun yhteystiedot muuttuvat 1.1.2022 lähtien:

LAMMAS- JA VUOHIREKISTERI: Puhelinnumero: 0295 205 302, postiosoite: Lammas- ja vuohirekisteri, Ruokavirasto, Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI, sähköpostiosoite: lammasvuohirekisteri@ruokavirasto.fi

Asiakaspalvelun yhteystiedot kotisivuillamme: Ruokavirasto.fi > Viljelijä > Eläintenpito > Eläinten merkintä ja rekisteröinti > Eläinrekisterisovellukset > Asiakaspalvelu

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/elainrekisterisovellukset/Asiakaspalvelu/

____________________

Får- ock get registrets kundservicens kontaktuppgifter förändras från och med 1.1.2022.

FÃ…R-OCH GETREGISTER: Telefonnummer: 0295 205 302, postadress: Får- och getregister, Livsmedelsverket, Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS, E-postadress: lammasvuohirekisteri@ruokavirasto.fi

Kundservicens kontaktuppgifter på våra webbsidor: Livsmedelsverket.fi > Odlare > Djurhållning > Märkning och registrering av djur > Djurregistertillämpningar > Kundservice

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/djurregistertillampningar/kundservice/