Tervetuloa LammasLaidun ja GrazeWEL -hankkeiden järjestämään yhteisseminaariin 12.2. klo 13–16.15.
Tapahtuma on suunnattu lammas- ja lypsykarjatilallisille, eläinlääkäreille, teurastamohenkilökunnalle, neuvojille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Seminaarissa pureudutaan laidunnuksen hyötyihin ja haasteisiin. Seminaari tarjoaa tietoa märehtijöiltä löytyvistä zoonooseista sekä laiduntamisen hyödyistä liittyen luontoon ja ihmisten hyväksi sekä laiduntamisen merkityksestä lypsylehmien hyvinvointiin.

Seminaariin voi osallistua paikan päällä Viikissä tai etäyhteydellä. Ilmoittaudu tapahtumaan viimeistään 4.2.2024 e-lomakkeella. Paikan päälle mahtuu noin 60 ensimmäiseksi ilmoittautunutta osallistujaa. Etäosallistujaksi ilmoittautuminen päättyy 8.2. Saapumisohjeet seminaariin tai etäyhteyslinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse 9.2.
Seminaari järjestetään Viikin kampuksella Helsingissä. Seminaaritila on esteetön.

Aika: Maanantai 12.2.2024 13:00-16:15
Paikka: Infokeskus Korona, Viikin tiedepuisto, Helsinki (videostriimaus)
Ohjelma:
13:00 -13:15 Tervetulokahvit ja tilaisuuden avaus
Lammaslaidun-konsortion johtaja Tarja Pitkänen ja GrazeWEL-hankkeen johtaja Peter Krawczel

Sessio 1 Lammaslaitumien zoonoosit 13:15-14:30
Eeva Mustonen, kliininen opettaja (Helsingin yliopisto): Lammaslaidun-hankkeen kyselyn tulokset ja lammastilojen bioturva
Tarja Pohjanvirta, jaostopäällikkö (Ruokavirasto): Salmonellan, STEC-bakteerien ja kryptosporidien esiintyminen märehtijöissä Suomessa
Essi Roininen, väitöskirjatutkija (Helsingin yliopisto): Lammaslaidun-hankkeen alustavia tuloksia – Tutkittujen suolistopatogeenien ja maksamatojen esiintyminen lampailla ja lampaiden laitumilla
Keskustelu

Sessio 2 Rantalaiduntamisen erityispiirteet 14:30-14:50
Annastiina Rytkönen, väitöskirjatutkija (Helsingin yliopisto): Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisen hyväksi (RantaLaidun-hanke)
TAUKO (10 min)

Sessio 3 Laidunnus, tuottaja-asenteet ja lypsylehmien hyvinvointi 15:00-16:15
Aino Pietikäinen, väitöskirjatutkija (Helsingin yliopisto): Kahden erilaisen ulkoilumenetelmän vaikutus lypsylehmien hyvinvointiin ja tuotokseen
Aino Pietikäinen, väitöskirjatutkija (Helsingin yliopisto): Laidunnuksen vaikutus lypsylehmien hyvinvointiin eteläsuomalaisilla maitotiloilla
Nora Berglund, MMM: Laidunnus ja tuottaja-asenteet eteläsuomalaisilla maitotiloilla
Keskustelu
Klo 16:15 tilaisuuden päätös

Ilmoittaudu tapahtumaan tästä >
Rahoittajat: Helsingin yliopisto, Valio, Ruokavirasto, Läntmannen Agro, Luke, Maa- ja metsätalousministeriö, Maatilatalouden kehittämisrahasto, Arla
Yhteistyökumppanit: Lammasmaailma, Terveyden ja hyvinvoinnin keskus, ProAgria, HOH Helsinki One Health, Lammastaloussäätiö, Suomen teurastamoyrittäjät, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Suomen Lammasyhdistys