Tiedote: Suomen Lammasyhdistys tuomitsee lampaiden huonon kohtelun ja edellyttää teurastamoilta eläintä kunnioittavaa käsittelyä

Suomen Lammasyhdistys pitää eläinten hyvää kohtelua kunnia-asiana. Lampurit hoitavat kasvattamiaan lampaita parhaansa mukaan.

Ylen MOT – Kidu ensin, kuole sitten (26.10.2015) osoitti, että lampaiden käsittelyssä ja toimintatavoissa suomalaisissa teurastamoissa on valitettavasti puutteita ja parantamisen varaa.

Suomen Lammasyhdistys edellyttää, että eläimiä kohdellaan kaikissa tuotannon vaiheissa hyvin. Lammas on tunteva eläin, jota tulee kunnioittaa. Elämän tulee olla mahdollisimman stressitöntä ja eläintä arvostavaa syntymästä kuolemaan asti.

Ylilyönteihin ja vääriin toimintatapoihin on puututtava välittömästi. Puutteet on korjattava viipymättä, olipa sitten kyse vääränlaisista tai epäkäytännöllisistä tiloista tai virheellisistä asenteista tai toimintatavoista.

Suomen Lammasyhdistys toivoo, että koko lammasalaa ja siellä toimivia ei leimattaisi nähtyjen poikkeustapausten perusteella. Ehdoton pääosa tuotannosta on eettistä, ja tapahtuu sääntöjen mukaan.

Tuottajien tulee voida luottaa siihen, että viranomaiset valvovat teurastustoimintaa ja havaittujen puutteiden korjaamista. Nyt näin ei ole tapahtunut. Nähdyn perusteella tarkastustoiminnan laatua tulee parantaa, jotta lampurit voivat luottaa siihen, että lampaiden käsittely on loppuun asti tuntevan eläimen arvon mukaista.

MOT osoitti, että teurastamoiden eläinliikenteen ja toiminnan suunnittelussa on eroja. Suomen Lammasyhdistys aikoo tuoda oman osaamisensa teurastamoiden käyttöön rakenteellisten puutteiden korjaamiseksi.

Lisäksi lampurit aikovat ottaa yhteyttä käyttämiinsä teurastamoihin vakuuttuakseen siitä, että yksiköissä toimitaan sääntöjen ja lakien mukaisesti.

Tapio Rintala
Puheenjohtaja
Suomen Lammasyhdistys
P. 0500 257 280
rintala.tapio@gmail.com

Pia Parikka
Toiminnanjohtaja
Suomen Lammasyhdistys
P. 044 973 7000
pia.parikka@lammasyhdistys.fi