Viljelyalat pohjautuvat päätukihaun tallennustilanteeseen 15.6.2017, jolloin käytettävissä oli 94 % viljelyalailmoituksista. Muutokset edellisvuoteen (%):

  • Vilja-ala, 1 075 000 hehtaaria, on edelleen lähes puolet koko alasta – mutta pieneni 3 % (-34 000 ha)
  • Ohra-ala 439 000 ha, pieneni (-10 %),
  • Kaura-ala, 337 000 ha, kasvoi (+2 %),
  • Vehnäala, 221 000 ha, pysyi lähes samana (-1 %),
  • Ruisala, 32 000 ha, kasvoi (+21 %),
  • Kumina- (+19 %) ja härkäpapuala (+37 %) nousivat niukasti yli peruna-alan (-2 %), – viljelyala kaikilla kasveilla ylitti 21 000 ha
  • Rapsiala, 38 000 ha (+21 %), ylittää nyt selvästi 28 000 ha rypsialan (-8 %)
  • Rehunurmiala, 717 000 ha (+4 %), suurin yli 20 vuoteen
  • Kesantoala, 254 000 ha, pieneni (-3 %)

Lue lisää Luken sivuilta >