Luonnon monimuotoisuuden viikkoa vietetään 18.-24.5.

Suomilampaan pääasiallinen ravinto on nurmirehu – laitumen sekä joko kuivatun tai säilötyn heinän muodossa. Nurmet ovat monivuotisia kasveja, joiden viljely sitoo ilman hiilidioksidia kasvualustaan sekä estää peltojen maa-aineksen eroosiota ja ravinteiden valumia.

Valkuaislähteeksi tarkoitetut kasvit kuten apila ja härkäpapu sitovat ilmakehän typpeä peltomaahan ja parantavat maaperän kasvukuntoa sekä mikrobitoimintaa. Nurmiviljely sekä laidunnus mahdollistavat kestävän viljelykierron ja edesauttavat maan viljavuuden säilymistä.
.
Laidunnus auttaa luontoa, siitä hyötyvät niin kasvit kuin linnut ja hyönteisetkin. Pölyttäjähyönteisten lisääntyminen taas on edellytys koko nykyisen ravintojärjestelmän säilymiselle. Laidunnus mahdollistaa myös perinnemaisemien ja -biotooppien ylläpidon.

Perinnebiotoopeissa on eniten Suomen uhanalaisimpia luontotyyppejä kuten metsälaitumia, hakamaita ja niittyjä. Suomilampaat hoitavatkin maassamme lukuisia kansallispuistoja ja luonnonsuojelualueita.

#kumppaninaluonto #lammashoitaaluontoa #lampaatjaluonnonmonimuotoisuus