Syksyllä tuoretta kotimaista karitsanlihaa on hyvin saatavilla. Valitsemalla oikean ruhonosan, jokainen kokki onnistuu loihtimaan herkullisen aterian.
Lampaanlihan tuotantoketjun kehittäminen -hanke on tuottanut karitsanruhon peruspaloittelua esittelevän opetusvideon. Videolla Sami Hahtola myös kertoo eri ruhonosista ja niiden käytöstä. Video on suomenkielinen suomen- tai ruotsinkielisellä tekstityksellä.
Video on ensimmäinen julkaisu hankkeen materiaalipankissa. Materiaalipankin sisältö on vapaasti levitettävissä ja käytettävissä ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
Materiaalipankki:
www.lammasyhdistys.fi/materiaalipankki
Hankkeen kotisivu:
https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/lammasketju

På hösten finns det gott om inhemskt lammkött. Genom att välja rätt styckningsdetalj lyckas kock som kock skapa läckra måltider. Lampaanlihan tuotantoketjun kehittäminen-projektet har producerat en instruktionsvideo på styckning av lamm. På videon berättar Sami Hahtola också om olika styckningsdetaljer och hur de kan användas. Videon är på finska med svensk eller finsk textning. Videon är den första publikationen i projektets materialbank. Materialbankens innehåll får fritt spridas och användas för icke-kommersiella ändamål.

Materialbanken:
www.lammasyhdistys.fi/materiaalipankki
Projektets hemsida:
https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/lammasketju