Suomen Lammasyhdistys on päättänyt lähteä mukaan eurooppalaisten lampaankasvattajien lanseeraamaan PETOTULI-kampanjaan

PETOTULI-tapahtuma järjestetään lampureiden toimesta kaikkialla samaan aikaan,  perjantaina 17.9.2021 kello 19.

Mielenilmauksen merkkinä lampurit sytyttävät laitumelle nuotiotulet ja vartioivat samaan aikaan eläimiään. Omille nuotioilleen lampurit voivat kutsua alueen mediaa ja päättäjiä tiedon jakamiseksi.

Suomessa laidunnetaan lampailla etenkin jokirantoja ja perinnebiotooppeja. Jokirantojen laidunnus on yhteydessä suoraan Itämeren ravinnevalumien vähenemiseen, kun jokirantoja ei tarvitse pitää viljeltyinä ja lannoittaa. Perinnebiotoopit taas ovat usein Suomen uhanalaisimpia luontotyyppejä, ketoja ja hakamaita, joita laidunnuksen käytyä mahdottomaksi uhkaa umpeen kasvaminen ja monien uhanalaisten ja vaarantuneiden hyönteis- ja kasvilajien häviäminen. Laidunnus lisää tutkitusti kotieläinten hyvinvointia, mutta sen pitää olla niille turvallista.

Suurpetoaidat eivät riitä pitämään petoeläimiä pois laiduntavien eläinten luota, vaan ne ovat oppineet kaivautumaan aitojen ali tai hyödyntämään ojien matalaa vettä päästäkseen laitumille. Rantaan rajoittuviin kohteisiin ei usein voida tehdä sähköistä petoaitaa veden luonnollisten nousujen ja laskujen vuoksi. Perinnebiotoopeille riittävän sähköisen petoaidan rakentaminen on vaikeaa, jos alueella ei ole sähköverkkoa.

Osassa maata sudet ovat tunkeutuneet sisälle eläinsuojiin ja saalistaneet sisätiloissa. Tilanne on kestämätön.

PETOTULI-kampanjalla haluamme kohdistaa huomion tilanteen vaikeuteen. Petoeläimet kuuluvat Suomen luontoon, mutta niiden suojelun tulee olla kestävää myös kotieläintuotannon kannalta. Luonnon monimuotoisuus ei saa kärsiä petoeläinten aiheuttaman suuren paineen vuoksi ja kotieläintuottajille tulee taata mahdollisuus karjansa suojeluun.

Lampurit vaativat, että
– saamme täysimääräisen korvauksen vahinkoja ennaltaehkäisevistä toimista ja itse vahingoista
– pihapiiriin tulevat sudet saa poistaa nopealla ja yksinkertaisella menettelyllä, jotta susien ihmisarkuus säilyy

Petotulia järjestetään seuraavilla paikkakunnilla

Jokioinen
Latovainion lammas
Latovainiontie 103, Latovainio

Närpiö (Josefin Norrback)
Metsälaidun https://www.google.com/…/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0!7e2!8m2…

Lohtajan kalaranta, Rannanperäntie
(Satu Kumpulainen/Keski-Pohjanmaan
lammaskerho) https://www.facebook.com/events/443196133690797

Tornio, Jokivarrentie 1860 (Petri Leinonen)

Toivakka
Terhi Hokkanen, Aholan Lammastila
Töllinmäentie 56, 41660 Toivakka

Pertteli
Herrakunnan Lammas Oy
Hevonojantie 45, 25370 Pertteli

Somero
Lasse Näykki
Karhunkorventie 836, 31460 Hirsjärvi

Kiikala
Nietosvaaran Lampola Oy
Röysynkulmantie 376, 25390 Kiikala

Kaarina
Alastalon luomulammas
Harvaluodontie 62, 21500 Piikkiö

Parainen
Markus Karlsson
Tået 37, Attu, Parainen

Sauvo
Yliristniemen tila
Ristniementie 6, 21570 Sauvo

Pudasjärvi
Koskenkorvantila (Anne Holmström) ja Isomummulantila (Kaisa Holmström)
Tulet Puolangantie 227 – 267a, 93270 Sotkajärvi

Urjala
Sillanpään lammatila
Nummentie 98, 31750 Kehro

Lisätietoa:
puheenjohtaja Petri Leinonen 040 581 8477
toiminnanjohtaja Marjo Simpanen 044 973 7000

Tapahtuman Facebook-sivuille tästä >