Pientuottajat yhteistyöllä markkinoille on Ahlmanin hallinnoima kehittämishanke, jonka pilottiryhmissä etsitään uusia ratkaisumalleja osallistujien yritystoiminnan tavoitteiden edistämiseksi. Hanketta toteuttaa Ahlmanin kanssa TAMK.

Lammastalouden pilottiryhmä käynnistyy elokuussa 2020. Käsiteltävät aiheet ja kehittämistoimenpiteet voivat kohdistua esim. tuotannon ennakointiin, sopimuksiin, logistiikkaan, laatuun, tuotekehitykseen, pakkaussuunnitteluun, brändäykseen tms.

Lammastaloudessa on tunnistettu muihin arvoketjuihin verrattuna tehottomuutta ja pullonkauloja. Trendit ja matala myynnin kotimaisuusaste mahdollistaisivat kotimaisen lampaanlihan myynnin kasvattamisen. Siksi yhteistyöllä voidaan lisätä sekä alan kannattavuutta ja liikevaihtoa. Kilpaillaan ulkomaista tuotantoa vastaan, ei lammastalouden sisällä.

Pientuottajat yhteistyöllä markkinoille –hanke kokoaa ryhmän, järjestää tapaamiset ja ammattimatkat sekä hankkii tarvittavia asiantuntijapalveluita. Osallistujat etsivät ryhmänä avoimesti uusia ratkaisumalleja yritystoimintansa tavoitteiden edistämiseksi – valmiita ratkaisuja ei ole. Tapaamisia järjestetään säännöllisesti osallistujien toiveiden mukaisesti. Ryhmästä itsestään riippuu, miten pitkälle ketjun kehittämisessä päästään. Lisäkoulutuksia ja opintomatkoja järjestetään kahden vuoden aikana ryhmän toiveiden mukaisesti.

Ensimmäisellä kerralla kokoonnumme Ahlmanille Tampereella. Ryhmän toiminta jatkuu vuoden 2022 kesään.

Ilmoittautumislinkki

Lisätietoja verkkosivuiltamme ja kysymällä suoraan

Antti Luomala
Projektipäällikkö
Pientuottajat yhteistyöllä markkinoille -hanke
puh. 050 408 6708
antti.luomala@ahlman.fi