Päätukihaku avautuu 27.4.2020 ja päättyy 15.6.2020.
Ruokaviraston sivuilla: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/uutiset/paatukihaku-viljelijoille-avautuu-27.4.–tukimaksut-jatkuvat-normaalisti/

Ruokavirasto päivittää ajankohtaista ja tarkentavaa ohjeistusta koronatilanteessa verkkosivustolleen osoitteeseen ruokavirasto.fi/korona.

Tukiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia on koottu omalle sivulleen: Kysymyksiä ja vastauksia poikkeustilanteen vaikutuksista tukiin

Vipu-palvelu: https://vipu.ruokavirasto.fi/login.jsp

Vuoden 2020 hakuoppaat: Viljelijätukien hakuopas (ruokavirasto.fi)

Ruokaviraston hakuopassivut: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/hakuoppaat/

 

Tukihakukoulutusten videotallenteet ja esitystiedostot: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/ajankohtaista/tapahtumat-ja-koulutukset/tukihakukoulutus/