Saateteksti:

Sudet repivät hengiltä sekä lampaat että koko suomalaisen lammastalouden (otsikko sähköpostilla lähetettäessä)

Suomen Lammasyhdistys ry laati vuosi sitten julkilausuman lisääntyneen petopaineen aiheuttamasta uhasta kotimaiselle lammaselinkeinolle. Toivottuja muutoksia metsästyslakiin ja/tai korvauskäytäntöihin sekä -summiin ei ole näköpiirissä, mutta petojen aiheuttamat vahingot jatkavat kasvuaan. Ensimmäiset susihyökkäykset lammastiloille tehtiin tänä vuonna heti laidunkauden alussa, ja tällä hetkellä tietoon tulee uusia vahinkoja viikoittain, välillä jopa päivittäin, eri puolilta Suomea. Realistiset keinot lampaiden suojeluun alkavat olla vähissä, mikä on ajamassa tiloja lopettamaan. Pienellä sektorilla kyse ei ole ainoastaan yksittäisten lampureiden elinkeinosta, vaan koko elintarvikeketjusta, joka on rakentunut kotimaisen lampaanlihan tuotannon ympärille. Uhattuna ovat karitsanlihan- ja villantuotannon lisäksi kolme alkuperäistä lammasrotuamme – suomenlammas, kainuunharmas ja ahvenanmaanlammas. Puhumattakaan lukemattomista äärimmäisen uhanalaisista perinnebiotoopeista, joita ylläpidetään lampaita laiduntamalla.

Ohessa päivitetty julkilausumamme. Vaadimme pikaisia konkreettisia toimia.

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN JULKILAUSUMA LISÄÄNTYNEESTÄ PETOPAINEESTA avautuu pdf-muodossa tästä >

Suomen Lammasyhdistys ry
Puheenjohtaja Janne Jokela, p. 044 0876 530, jokela.janne65@gmail.com
Toiminnanjohtaja Marjo Simpanen, p. 044 9737 000, marjo.simpanen@lammasyhdistys.fi

 

Vargarna river sönder både fåren och den inhemska fårnäringen

Finlands Fårförening rf publicerade för ett år sedan ett uttalande om att det ökade rovdjurstrycket hotar den inhemska fårnäringen. Önskade ändringar i jaktlagen och/eller ersättningsförfarandena och -summorna är inte i sikte, men rovdjursskadorna fortsätter öka. De första vargattackerna mot får gjordes i år redan i början av betessäsongen, och för tillfället kommer uppgifter om nya skador varje vecka, i bland dagligen, från olika håll i Finland. De realistiska alternativen att skydda fåren är få, vilket leder till att fårproducenter lägger ner sin verksamhet. På en liten sektor handlar det inte enbart om enskilda fårproducenters levebröd, utan hela livsmedelskedjan som byggts upp kring produktionen av inhemskt fårkött. Förutom lamm- och ullproduktionen hotas också våra tre ursprungliga fårraser – finsk lantras, kajanalands grå och ålandsfåret. För att inte tala om de ytterst utrotningshotade vårdbiotoperna, som vårdas med hjälp av betande får.

Bifogat hittar du vårt uppdaterade uttalande. Vi kräver snabba, konkreta åtgärder.

ROVDJURSUTTALANDE (pdf) >

Finlands Fårförening rf
ordförande Janne Jokela, tel. 044 0876 530, jokela.janne65@gmail.com
verksamhetsledare Marjo Simpanen, tel. 044 9737 000, marjo.simpanen@lammasyhdistys.fi