Tuotantoeläinten mikrobilääkkeiden kulutus on Suomessa vähäisempää kuin monessa muussa EU-maassa

15.10.2018

Euroopan lääkevirasto EMA on julkaissut kahdeksannen raportin tuotantoeläinten mikrobilääkkeiden kulutuksesta Euroopassa (ESVAC-raportti). Raportissa on mukana 30 maan tiedot. Tulokset ilmoitetaan mikrobilääkkeen myyntinä tuotantoeläinten määrään suhteutettuna.

Suomessa käytetään vähän mikrobilääkkeitä tuotantoeläimille. Myös kriittisen tärkeitä mikrobilääkkeitä myydään meillä vähän moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna. Ryhmälääkkeiden osuus Suomessa oli 39 % eli meillä lääkitään useammin eläinyksilöitä kuin eläinryhmiä. Vuosina 2011–2016 tuotantoeläinten mikrobilääkkeiden kulutus Suomessa väheni 15 %.

Ero mikrobilääkkeiden kokonaismyynnissä vuonna 2016 oli EU-maiden välillä edelleen yli satakertainen ja kriittisen tärkeiden mikrobilääkkeiden myynnissä jopa suurempi. Euroopassa yli 90 % tuotantoeläinten mikrobilääkkeistä annettiin eläinryhmille rehun tai juomaveden mukana. Käytetyimpiä lääkeryhmiä olivat tetrasykliinit, penisilliinit ja sulfonamidit.

Euroopan maista 25 on seurannut mikrobilääkkeiden myyntiä vuodesta 2011 lukien. Kuudessatoista maassa myynti väheni vuonna 2016 yli 5 % ja kuudessa maassa puolestaan lisääntynyt yli 5 %. Yhteistuloksissa myynti väheni viidenneksen vuosina 2011-2016.

Fimean sivuilta löytyvät linkit raportteihin >