Suomalainen villa hyötykäyttöön, VILLA-hanke, tarjoaa koulutuksia, tapahtumia ja luo villalle laatustandardit. Toteutusaika 1.8.2021-31.12.2022. Hanke jatkuu maaliskuun loppuun 2023. VILLA-hankkeen sivuilla on julkaistu uutta materiaalia, villakortti 3. Villan lajittelu ja pakkaaminn sekä villakortti 4. Rodut ja Jalostus.

Lue lisää >