Maaseutuvirasto maksaa vuoden 2015 petoeläinvahinkokorvausten loppuerät 29.9. alkaen. Maksuun tulevat poro-, viljelys-, eläin- ja irtaimistovahinkojen sekä poikkeuksellisen suurten porovahinkojen korvausten loppuerät.

Petoeläinvahinkokorvausten ennakot maksettiin toukokuussa 2016, jolloin vahinkojen määrästä korvattiin 51 %. Korvauksia maksetaan yhteensä noin 5,8 miljoonaa euroa. Maaseutuvirasto maksaa korvaukset maa- ja metsätalousministeriön myöntämistä määrärahoista. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset postittavat korvauspäätökset korvausten maksamisen yhteydessä. Petovahinkokorvauksia voidaan maksaa karhun, suden, ahman ja ilveksen aiheuttamista vahingoista. Vahinkoja arvioivat kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta: Ylitarkastaja Velimatti Mukkila 0295 31 2285 etunimi.sukunimi@mavi.fi