Milla Alanco- Ollqvistin ja Christer Ollqvistin Ollqvistin lammastila- Ollqvist fårfarm nimettiin Tornion Valtakunnallisilla lammaspäivillä vuoden lammastilaksi 2019. Lämpimät onnittelut ja menestystä myös tuleville vuosille!

Milla Alanco-Ollqvists och Christer Ollqvists Ollqvistin lammastila – Ollqvist fårfarm utnämndes på de Nationella fårdagarna i Torneå till Ã…rets fårgård 2019. Våra varmaste gratulationer och med önskan om framgång också de kommande åren!