TIEDOTE

12.1.2015

WEBVUOHI KOKOAA SUOMENVUOHEN SUKUTIEDOT YHTEISEEN REKISTERIIN

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Suomi ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa toteuttivat yhteisessä hankkeessa Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella suomenvuohen polveutumisrekisterin perustamishankkeen, jossa vuohitiloilta kerättiin suomenvuohien polveutumistiedot ja vietiin ne yhteiseen tietokantaan talteen. Samalla vuohitiloille luotiin WebVuohi-ohjelma, jolla tilan eläinten tietoja voidaan ylläpitää.  Projektin teknisestä suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Maatalouden Laskentakeskus.

Ohjelman ominaisuuksia

Webvuohi on toteutettu WebLammas-ohjelman pohjalta. Se sisältää Eviran eläinrekisterin tietojen tallennuksen (osto, poisto, siirto ja vohlimiset), eläinten sukutiedot sukupuumaisessa muodossa sekä listauksia eläimistä (kutut, pukit ja kilit). Sovelluksessa on sukusiitoslaskuri, jonka avulla pystytään kontrolloimaan sukusiitostaantumaa ja samalla hillitsemään tuotantotulosten alenemisesta aiheutuvia taloudellisia tappioita. Eläinten hoitotietoja voi tallentaa WebVuohen toimenpiteet näytöllä ja niitä voidaan tulostaa raportille.

Alkuperäisrotutuen hakuun lista

Suomenvuohi saa alkuperäisrotutukea. Tila tarvitsee listan tukeen oikeuttavista eläimistä sekä niiden polveutumistodistukset, jotka on oltava vuonna 2014 sekä sen jälkeen syntyneillä eläimillä. Tätä aikaisemmin syntyneiden eläinten osalta riittää viljelijän oma ilmoitus. Nämä on mahdollista saada WebVuohesta, edellyttäen että tilan tiedot ovat ajan tasalla WebVuohessa.

Kaksi erillistä tietokantaa

WebVuohen tiedot sijaitsevat omassa tietokannassa, samoin tilan viranomaisrekisterin tiedot sijaitsevat Eviran tietokannassa. Kahden erillisen rekisterin tietojen ylläpito samalla tasolla hoidetaan rajapinnan kautta, jossa tilan tietojen haku ja lähetys Eviran rekisterin ja WebVuohen välillä toimii. Varsinkin käyttöönotossa tilan sukutietojen eläinten eu-tunnuksien on oltava oikeat, jotta voidaan yhdistää tiedot Evirassa oleviin eläimiin.  Ohjelman käyttöönoton alussa on erityisen tärkeää, että tila tarkistaa eläinten tiedot ja ilmoittaa virheistä Maatalouden Laskentakeskuksen tukeen, tuki@mloy.fi.

Lisätietoja:

Maatalouden Laskentakeskus, tuotepäällikkö Kirsi Ahlfors, 020 747 2319, kirsi.ahlfors@mloy.fi

Maatalouden Laskentakeskuksen tukipalvelut, tuki@mloy.fi, 09-8566 5959

ProAgria Etelä-Suomi, Suomenvuohen polveutumisrekisteri-projektin projektipäällikkö Kaie Ahlskog,
0400-731 811, kaie.ahlskog@proagria.fi