Viljelijät voivat palauttaa ympäristökorvauksen syysilmoituksen verkkoasiointipalvelu Vipussa (http://vipu.ruokavirasto.fi) maanantaista 16.9. alkaen. Syysilmoitus tulee palauttaa viimeistään 31.10.2019.  Ilmoitus koskee lohkoja, joilla toteutetaan ympäristökorvauksen toimenpiteitä peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys, lietelannan sijoittaminen peltoon sekä ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen.

Syysilmoituslomakkeen 465 ja täyttöohjeet saa Ruokaviraston sivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/lomakkeet/465.pdf

Siellä on myös syysilmoituksen liitteenä käytettävä ilmoitus lannoitteen luovuttamisesta (lomake 465L): https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/lomakkeet/465l.pdf

Tiedote Maaseutuviraston sivuilla: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/uutiset/syysilmoituksen-voi-lahettaa-16.9.2019-lahtien/

Tukihaku- ja ilmoituslomakkeet: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/tukihakulomakkeet/