Teurastamoiden välittäjätunnukset, Ruokavirasto 2020

Teurastamoiden, joilla on lupa teurastaa lampaita välittäjätunnukset avautuvat taulukkoon tästä >