Suomen Lammasyhdistyksen hallitus hyväksyi jalostusvaliokunnan ehdotukset sekä uudesta että uudelle kolmivuotiskaudelle jatkavista jalostuslampoloista. Jalostusvaliokunta puolsi uudeksi jalostuslampolaksi Urpo Kovalan tilaa (rygja).

Jalostusvaliokunta puolsi niin ikään uutta kolmivuotiskautta kaikille sitä hakeneille; Frugårdin kartanon tilalle (valkoinen ja musta suomenlammas), Kati ja Tony Kajanderin tilalle (ruskea suomenlammas), Juha Koron ja Nina Snellmanin tilalle (valkoinen suomenlammas), Ismo ja Niina Lohvan tilalle (kainuunharmas), Outi Sirolan tilalle (oxford down) sekä Putkisalon kartanon tilalle (dorset). Lisäksi Kati ja Tony Kajanderin Perkkiön tilalle puollettiin ruskean suomenlampaan lisäksi uudeksi väriksi musta suomenlammas.

Suomessa on nyt 19 jalostuslampolaa. Jalostuslampolat saavat käyttöönsä sähköisen jalostuslampolalogon sekä allekirjoitetun sertifikaatin vientiä varten. Kaikki voimassaolevat jalostuslampolat löytyvät täältä>

Onnea ja menestystä kaikille jalostuslampoloille!