Anna Kujala toimii Lammas & vuohi -lehden toimitussihteerinä seuraavasta numerosta 4/2019 alkaen. Terhi Torikka siirtyy taustavoimiin ja jatkaa toimituskunnassa.

Toimitussihteerin vaihdon myötä lehden sähköpostiosoite muuttuu. Lehden materiaalit lähetetään jatkossa uuteen sähköpostiosoitteeseen lammaslehti@gmail.com.

Anna on maatalouteen erikoistunut toimittaja, joka taitaa sekä suomen- että ruotsinkielen.

– Tavoitteeni on, että lehti jatkossakin on jokaisen lampurin ykköslukemistoa ja toivon aktiivista yhteydenpitoa kaikilta lammasalan toimijoilta, Anna sanoo.

Kiitos kuluneista vuosista Terhi ja tervetuloa joukkoon Anna!

Anna Kujala är Lammas & vuohi -tidningens redaktionssekreterare från och med nummer 4/2019. Terhi Torikka drar sig tillbaka och fortsätter i redaktionsrådet.

I och med redaktionssekreterarbytet ändras tidningens e-postadress. I fortsättningen skickas tidningens material till den nya e-postadressen lammaslehti@gmail.com.

Anna är journalist med lantbruk som specialområde och hon behärskar både finska och svenska.
– Mitt mål är att tidningen även framöver är varje fårproducents främsta lektyr. Jag hoppas på aktiv kontakt med alla aktörer i fårbranschen, säger Anna.

Tack för de gångna åren Terhi och välkommen med i gänget Anna!