Luke geenivarat -hanke järjestää yhteistyössä ProAgrian kanssa
Kainuunharmaan siemenenkeruu geenipankkiin -infotilaisuuden
to 20.8. klo 13.00-14.30
Etätilaisuus.

Ilmoittautuminen sähköpostilla milla.alanco-ollqvist@proagria.fi