Ruokaviraston asiointi- ja viranomaispalveluissa on tietojärjestelmien huollosta johtuva käyttökatko perjantaista 10.11. alkaen. Asiointipalvelut ovat käytettävissä katkon jälkeen keskiviikosta 15.11. alkaen. Palveluissa voi esiintyä lyhyitä katkoja vielä muutaman päivän ajan huoltokatkon jälkeen.

Viranomaissovellusten lisäksi käyttökatko estää pääsyn seuraaviin asiointipalveluihin:
Avoin tieto
eCert
Eläinlääkärirekisteri
Eläintenpitäjärekisterin asiointipalvelu
Eläinrekisteri (nauta-, lammas-, vuohi- ja sikarekisteri). Myös puhelinasiakaspalvelu on katkon aikana suljettu.
Hyrrä
Ilppa
Koirarekisteri
Lupanet
Maitorekisteri
Nekka
Oivahymy (hakutoiminto)
Touko
Tuonti- ja vientitodistusten hakupalvelu
Vetportti
Vipu
Vipu-mobiili (mobiilisovellus)

Käyttökatko koskee lisäksi sellaisia maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan asiointi- ja viranomaispalveluja, jotka Ruokavirasto tuottaa, kuten esimerkiksi:
eLogbook, Kaju, Kalastuskiintiötilanne, Kalastusrajoitus.fi, Kananmunien tuotantomäärien ja tuottajahintojen tilastokysely (Kamu), LIS-asiointipalvelu, Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kysely, Miitti, Pesä, Puun markkinahakkuut (Hakkuut), Puupelletit-kysely, Puutarhatilastokysely (Pure), Riistavahingot.fi, Ruokaperunan tuottajahintojen tilastokysely (Ruhi), Ruokaperunan varastotilakysely (Ruva), Sähi, Vaka, Viljan yrityskyselyt (Viljo)

Pahoittelemme laajasta katkosta aiheutuvaa haittaa.

Eläinrekisteri-ilmoitukset ja eläinten korvamerkkitilaukset tehtävä hyvissä ajoin

Kaikki mahdolliset ilmoitukset ja korvamerkkien tilaukset kannattaa tehdä ennen käyttökatkoa. Näin kannattaa toimia, vaikka ilmoitusaikaa olisi vielä jäljellä. Sika-, hirvi- ja kamelieläinten tunnistintilauksia voi tehdä normaalisti myös katkon aikana.

Jos ilmoituksen tai korvamerkin tilauksen määräaika osuu käyttökatkon ajalle, tilauksen tai ilmoituksen voi tehdä lomakkeella. Lähetä lomake sähköpostilla tai postitse Ruokaviraston eläinrekisterien asiakaspalveluun. Postitse lähetettävän makkeen pitää olla asiakaspalvelussa määräaikana.

Saapumispäivämäärä leimataan lomakkeeseen ja lomake tallennetaan asiakaspalveluun tulleella saapumispäivämäärällä. Tietojen näkymiseen rekisterissä voi mennä aikaa postin kulun ja tietojen tallennuksen vuoksi.

Lue lisää eläinrekistereiden toimintaohjeista katkon varalle.

Kiireelliset pitopaikka- ja eläintenpitoilmoitukset kuntoon ennen katkoa

Ennen käyttökatkoa kannattaa tehdä kiireelliset pitopaikka-, eläintenpito- ja haaskapaikkailmoitukset ja muutokset ilmoituksiin. Jos ilmoitus tai muutos ei ole kiireellinen, sen voi tehdä myös katkon jälkeen.

Takautuvissa ilmoituksissa ota yhteyttä kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiseen.

Vientiin tarvittavat eläinterveystodistukset katkon piirissä

Vientitodistuksia ei voi laatia ja myöntää eCert-järjestelmässä käyttökatkon aikana. Viejien ja valvojien on hyvä huomioida tämä vientiä suunnitellessaan.

Myöskään viejärekisteriin ei voi ilmoittautua katkon aikana.

Lisätietoja:
yksikönjohtaja Markus Raitio
+358 295 204 897
markus.raitio@ruokavirasto.fi