Viljelijöiden on ilmoitettava vuoden 2016 kuttutuen ja -palkkion perusteena oleva hyväksytty maitomäärä paperilomakkeella 410 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 31.1.2017 mennessä.  Lomake 410 on saatavilla osoitteesta www.suomi.fi.

Kuttutuen ja -palkkion hakijoiden on ilmoitettava vuosittain hyväksytty maitomäärä, jonka on oltava vähintään 400 litraa/ kuttu.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

EU:n lammas- ja vuohipalkkio:

Ylitarkastaja Marika Lehtinen

0295 31 2489

Kuttujen pohjoinen kotieläintuki:

Ylitarkastaja Susanna Jansson

0295 31 2436