Lammasyhdistys hakee uutta

toiminnanjohtajaa

nykyisen toiminnanjohtajamme siirtyessä täysipäiväiseksi lampuriksi.

Suomen lammasyhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista saat selkoa näiltä kotisivuilta, ”teknisiä tietoja” parhaiten vuoden 2015 toimintakertomuksesta ( https://lammasyhdistys.fi/wp-content/uploads/2016/03/SLY_toimintakertomus_2015_final_10032016.pdf ). Yhdistys toimii alan asiantuntijana ja yhteistyöverkoston aktivoijana. Se antaa myös alaa koskevia lausuntoja, joten toiminnanjohtajan osaaminen ja kirjalliset taidot ovat tärkeitä.

Odotamme tulevalta toiminnanjohtajalta suomalaisen lammastalouden tuntemusta sekä tehtävään sopivaa koulutusta, esim. agrologi, agronomi tai vastaava. Toiminnanjohtaja on (ainakin tähän asti) myös alan ammattijulkaisun Lammas ja Vuohi -lehden päätoimittaja. Kansainvälisten yhteyksien vuoksi englannin ja ruotsin kielet on hallittava kohtuullisesti.

Tarkasta työnkuvasta riippuen yhdistyksellä on varaa noin 60-80% työsuhteessa olevaan toiminnanjohtajaan. Osa/täysiaikaisuuteen vaikuttaa, kuinka paljon tällä hetkellä ulkoistettua hallinnollista työtä siirretään toiminnanjohtajalle (mm. jäsenrekisteri, laskutus, kirjanpito ym., jotka tällä hetkellä on ulkoistettu). Hanketoiminnalla tai myytävien palvelujen avulla työaikaa voidaan luonnollisesti lisätä, mutta tämä on paljolti toiminnanjohtajan oman aktiivisuuden varassa.

Osa-aikaisuus edellyttää hyvää työajan seurantaa ja hallintaa. Toisaalta matkapäiviä tulee jonkin verran (kokoukset ym. eri paikkakunnilla), toisaalta yhdistyksen tavoitettavuus on jäsenille tärkeä asia.

Tällä hetkellä yhdistyksen töitä tekevät toiminnanjohtajan lisäksi Lammas ja Vuohi -lehden osa-aikainen toimitussihteeri sekä osa-aikainen ilmoitusmyyjä/sähköisen viestinnän vastaava. Yhdistyksellä ei ole omaa kiinteää toimistoa, valittava henkilö vaikuttaa toimiston sijaintiin.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn kotimaisen lammastalouden ja lampureiden parissa. Työn sisältöä ja menetelmiä voi kehittää varsin vapaasti. Lampureiden keskuudessa on hyvä yhteen hiilen puhaltamisen henki – työskentely kanssamme ei ole yksitoikkoista eikä ikävää! Työt alkavat alkuvuonna 2017.

Odotamme hakemustasi 31.12.2016 mennessä sähköpostilla info@lammasyhdistys.fi . Puheenjohtajamme Petri Leinonen 040-581 8477 kertoo mielellään lisää tehtävästä.