Hyvä luonnonlaidunnuksen parissa toimija

Toivomme, että Sinulla olisi aikaa vastata Laidunpankkia ja sopimuslaidunnusta koskeviin kysymyksiin, jotta voimme tukea ja lisätä luonnonlaidunnusta jatkossa. Vastaathan kyselyyn 19.2.2021 mennessä tai tarvittaessa välität viestin asiasta vastaavalle henkilölle. Tieto on meille todella arvokasta, jotta saamme kokonaiskuvan Laidunpankin kehittämistarpeista eri sidosryhmiltä eri puolilta Suomea.

Haluamme jo nyt kiittää Sinua ajastasi. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Pääset vastaamaan tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/3F3ED9589801587B

Keräämme tämän kyselyn lisäksi käyttäjäpalautetta kaikille avoimella kyselyllä, joka löytyy Laidunpankin Uutisista.

ProAgria Etelä-Suomi ry ylläpitää www.laidunpankki.fi  –palvelua. Laidunpankin avulla voi hankkia lisälaidunta eläimille tai löytää eläimiä maisemanhoitajiksi. Pankista löytyy myös ympäristöyrittäjiä sekä karjatilojen palveluja. Tavoitteena on lisätä sopimuksellista yhteistyötä luonnonhoidossa. Ympäristöministeriö on myöntänyt avustusta palvelun kehittämistyöhön, jonka osana tehdään myös uusi sopimuslaidunnusopas.

Ystävällisin terveisin,
Riikka Söyrinki
maisema-asiantuntija, hortonomi (AMK)
MKN maisemapalvelut
Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset
ProAgria Etelä-Suomi ry / Pirkanmaan aluetoimisto
PL 97, Näsilinnankatu 48 D, 33101 Tampere
040 7447231
riikka.soyrinki@proagria.fi
riikka.soyrinki@maajakotitalousnaiset.fi
http://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/maisema
http://etela-suomi.proagria.fi