Maa- ja metsätalousministeriö
Tiedote 26.11.2020

Lampaiden ruokintahäkin pituusvaatimuksia täsmennetty

Lampaiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muutoksella muutetaan tietyiltä osin lampaiden ruokintahäkin pituusvaatimuksia.  Pituusvaatimuksia muutetaan voimassa oleviin vaatimuksiin nähden siten, että ruokintahäkin reunan pituusvaatimus ei koske alle 2 kukauden ikäisiä karitsoja. Tällä hetkellä vaatimus koskee kaiken ikäisiä lampaita.

Ruokintahäkin pituusvaatimus tulee olemaan 2-4 kuukauden ikäisille karitsoille puolet aikuisen lampaan vaatimuksista. Ympyrän muotoisen ruokintahäkin pienempi tilantarve huomioidaan siten, että ruokintahäkin reunan pituusvaatimus tulee olemaan nykyistä alhaisempi, kun rehua on jatkuvasti saatavilla. Lisäksi täsmennetään tilan tarvetta tiineiden uuhien osalta.

Samassa yhteydessä muutetaan tuettavaa rakentamista koskevista lammas- ja vuohitalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen sisältämiä ruokintapöydän pituusvaatimuksia. Asetusten muutoksilla poistetaan ensisijaisesti ristiriita näiden kahden asetuksen tilavaatimusten välillä.

Uudet vaatimukset astuvat voimaan vuoden 2021 alusta. Suuremmat muutokset asetuksiin tehdään myöhemmin eläinten hyvinvointilain valmistuttua.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Erityisasiantuntija Susanna Ahlström, p. 0295 162 436, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Erityisasiantuntija Kirsti Huovinen p. 0295 162 182, etunimi.sukunimi@mmm.fi