Kysely lampureille perinnebiotooppi/maisemasopimusalojen katselmoinneista. Kaikilta lampureilta toivotaan vastauksia, jotta saadaan kattava kuva, kuinka tiukentuneet asetustulkinnat sopimuksissa ovat vaikuttaneet. Lammasalan edunvalvonnan kannalta tarvitaan myös niiden vastaus, joilla ei ole yhtään sopimusaloja (vain 3 kysymystä). Jos hakemiasi aloja ei ole katselmoitu 2023, kysymyksiä on 6 kpl, Jos hakemiasi aloja on käyty katselmoimassa, kysymyksiä on 10 kpl.
Vastaamalla voit vaikuttaa neuvotteluihin MMM:n kanssa. Vastaathan  viimeistään perjantaina 19.1. klo 14 mennessä!
Kyselyyn tästä >