Muista vastata lampaiden sisäloistilannetta kartoittavaa kyselytutkimukseen!

Kevään ja kesän aikana lampaiden sisäloistilannetta kartoitetaan kyselytutkimuksen avulla. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sisäloisten aiheuttamia ongelmia, sekä kartoittaa suomalaisilla lammastiloilla käytettyjä toimintatapoja sisäloistilanteen hallitsemiseksi. Kyselytutkimuksella pyritään selvittämään tilanne Suomessa ja mahdollinen tarve laajemmalle sisäloisiin liittyvälle tutkimukselle. Kyselytutkimukseen vastataan nimettömästi ja koottuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti hyvän tutkimustoiminnan periaatteiden mukaisesti.

Kyselytutkimukseen voi vastata 1.3.2019 – 31.8.2019 osoitteessahttps://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/95227/lomake.html

Kyselytutkimuksen toteuttavat Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellinen tiedekunta yhdessä Savonia Ammattikorkeakoulun kanssa. Lisätietoja kyselytutkimuksesta antaa vastaava tutkija Eeva Mustonen.

Eeva Mustonen puh. 040-514 2948 tai eeva.mustonen@helsinki.fi
ELT,  tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto
Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Helsingin Yliopisto
Paroninkuja 20, 04920 Saarentaus