Luonnonlaidunlihan tuottajat ovat järjestäytyneet – hae jäseneksi

Keväällä Luonnon- ja riistanhoitosäätiön Luonnonlaidun -hankkeessa koottiin yhteen tuottajaryhmä, joka on nyt perustanut Luonnonlaidunlihan tuottajat ry / Naturbetes köttproducenterna rf. -nimisen yhdistyksen. Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen Luonnonlaidunlihan tuottajat Suomessa, valvoa heidän etuaan ja toimia heidän kattojärjestönään. Tavoitteena on nostaa luonnonlaidunliha julkiseen keskusteluun ja laajaan kuluttajatietoisuuteen. Yhdistys markkinoi luonnonlaidunlihaa yhteisin toimin ja kampanjoin koettaen samalla saada sille paremman tuottajahinnan. Tavoitteena on kertoa luonnonlaidunlihan monista myönteisistä puolista ja samalla eri keinoin lisätä sen saatavuutta kuluttajille. Tuottajayhdistys pyrkii myös edistämään äärimmäisen uhanalaisten perinnebiotooppien hoitoa, tuottajien asemaa samalla parantaen. Luonnonlaidunlihan tuotannon sääntöpohjana ovat WWF Suomen eri sidosryhmiensä kanssa yhdessä laatimat kriteerit.

Tuottajayhdistyksen toiminta alkaa varsinaisesti vuoden 2021 alussa. Jäseneksi voi hakeutua ottamalla yhteyttä yhdistykseen ja jäsenmaksu on 50 €/vuosi. Annamme mielellämme lisätietoja kiinnostuneille ja jäseniksi aikoville jo tässä vaiheessa.

Kaikki luonnonlaidunlihan tuotannosta kiinnostuneet mukaan toimintaan!

Lisätietoja:
Eriika Lundström
thelundstrom@gmail.com
puh 040 717 8797

Fredrik von Limburg Stirum
fredrik@koskis.fi
puh 040 540 1506