PIRTIN KEHRÄÄMÖ OY
Tiedote, Mikkeli      24.11.2020

PIRTIN KEHRÄÄMÖ VAHVISTAA TUOTANTOAAN   JA OSTAA JÄMSÄN HUOPATEHTAAN KIINTEISTÖN SEKÄ KONEET

KEHITYSHANKKEELLA 2017 – 2020 LAATUA, TEHOKKUUTTA JA HIILINEUTRAALIA TUOTANTOA

Pirtin Kehräämö on kolmen vuoden aikana läpikäynyt kehityshankkeen, jolla on panostettu tuotannon tehostamiseen ja erityisesti tuotannon kehittämiseen hiilineutraaliksi. Teemme osamme ilmastomuutoksen torjunnassa.

Mikkelin Hiirolassa sekä kiinteistön että villan pesuveden lämmitys toteutetaan maalämmöllä, sähkö on vesisähköä ja kaikessa muussakin toiminnassa otetaan huomioon ajan vaatimukset. Tuotantokapasiteettiin on panostettu uudistetuilla, käytettyinä ostetuilla kertaus- ja vyyhtäyskoneilla. Uusi villan vastaanottohalli toi lisää tuotantotilaa.

Uusi tuotemerkkimme VILLANKA on kantava osa uutta brändiämme ja uutta ilmettämme.

SUOMALAISESTA LAMPAANVILLASTA VALMISTETTUJEN TUOTTEIDEN KYSYNTÄ KASVUSSA JA KASVU JATKUU

Suomalaisesta lampaanvillasta kehrättyjen tuotteiden kysyntä on vahvassa kasvussa ja siihen ei Pirtin Kehräämö ole pystynyt vastaamaan riittävästi. Koronabandemia on osaltaan lisännyt käsityöharrastusta ja se näkyy myös kysynnän kasvuna.

Näyttää että suomalaisesta lampaanvillasta valmistettujen lankojen ja muiden tuotteiden kysynnän kasvu jatkuu. On opittu antamaan arvoa kotimaisuudelle.

TARVITAAN LISÄÄ KAPASITEETTIA

Pirtin Kehräämö on reilun vuoden ajan selvittänyt vaihtoehtoja tuotantokapasiteetin lisäämiseksi. Hiirolan kehräämöllä tuotannon lisäysmahdollisuudet ovat rajalliset monestakin syystä. Työaikajärjestelyin lisäys on toteutettu syksyn kuluessa niin, että koneet käyvät nyt 12 tuntia päivässä. Oma vaikutuksensa on myös kehityshankkeen ratkaisuilla.

Yhtenä vaihtoehtona nousi esille Jämsän Huopatehdas Oy:n koneiden ja kiinteistön hankinta Pertti Alhon ollessa lopettamassa yhtiön toimintaa. Yhtiöt ovat vuosien ajan tehneet vahvaa yhteistyötä.

Alkusyksystä tilanne konkretisoitui ja yritykset allekirjoittivat kaupasta esisopimuksen. Marraskuun toisella viikolla Pirtin Kehräämö Oy:n hallitus hyväksyi Jämsän Huopatehdas Oy:n koneiden ja kiinteistön hankinnan. Tavoitteena on aloittaa tuotanto Jämsässä vuoden 2021 alussa.

Pirtin Kehräämö liittää Jämsän tuotantopisteen osaksi Pirtin Kehräämöä. Alkuvaiheessa Jämsässä työskentelee 4-5 henkilöä. Kysynnän lisääntyessä henkilöstön määrää kasvatetaan. Osaltamme haluamme tukea Jämsän seutua vakavassa muutostilanteessa.

Pirtin Kehräämö Oy on käyttänyt vuosittain n 30 000 kg suomalaista lampaanvillaa, josta suurin osa on suomenlampaanvillaa ja kainuunharmasta sekä pienempi osa risteytysrotujen villaa. Villoista on valmistettu erilaisia lankoja ja muita tuotteita reilut 15 000 kg. Jämsän tuotannon myötä luvut tulevat merkittävästi kasvamaan.

VILLAN OSTOTOIMINTAA KEHITETÄÄN

Pirtin Kehräämö ostaa tarvitsemansa villat lampureilta ja se tapahtuu Mikkelin tehtaalla. Suunnitelmissa on vielä tulevan kevään aikana rakentaa Jämsään villan vastaanottopiste sekä myöhemmin vielä vastaanottopisteet Pohjois- ja Etelä-Suomeen. Tämä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä lampurien etujärjestön Suomen Lammasyhdistyksen ja Pro Agrian kanssa.

Pirtin Kehräämö nosti suomenlampaanvillan ja kainuunharmaksen ostohintoja kuluvan vuoden alussa lähes kaksinkertaiseksi ja maksaa nyt ykköslaadusta 4 euroa kilolta. Tavoitteena on, että hyvä villa saadaan pääosin tuotantoon eikä viedä polttoon tai jätteeksi.

Pirtin Kehräämö tuottaa jatkossakin suomalaisesta lampaanvillasta korkeatasoisia lankoja ja muita tuotteita kotimaan myyntiin sekä myös ulkomaan vientiin. Samalla vahvistetaan lampurien ja koko maaseudun elinvoimaa.

Lisätietoja
Pirtin Kehräämö Oy hallituksen puheenjohtaja Olli Nepponen +358 44 794 4918

toimitusjohtaja Päivi Hämäläinen +358 40 071 5063