11.4.2019 on julkaistu valtioneuvoston asetus 495/2019, jolla Neuvo 2020 -järjestelmän mukainen maksimisumma korotetaan 7 000 eurosta 10 000 euroon maatilaa taikka yhdistystä tai yhteisöä kohden koko ohjelmakauden aikana. Asetus tuli voimaan 18.4.2019.

Suomenkielinen asetus 495/2019: http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2019/sk20190495.pdf

Ruotsinkielinen asetus 495/2019: http://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2019/fs20190495.pdf

Valtioneuvoston asetus maatilojen neuvontajärjestelmästä 1387/2014, suomenkielinen ajantasainen versio: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141387

Ruotsinkielinen versio: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20141387

Neuvontakorvaus Ruokaviraston sivuilla: https://www.ruokavirasto.fi/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/neuvontakorvaus/