Lammastiloilla on laidunkauden 2023 aikana tapahtunut murheellisen paljon petovahinkoja. Ajantasaista vahinkotilastoa ei ole käytettävissä ja etenkin pienemmät vahingot jäävät puuttumaan tilastoista kokonaan. MTK on laatinut lammastiloille suunnatun kyselyn petovahinkojen määrän kartoittamiseksi. Kyselyssä selvitetään sekä kuolleiden, haavoittuneiden että lopetettujen lampaiden määrät erikseen. Vastausten avulla saamme tilannetietoa vaikuttamistyön pohjaksi. Vastaathan kyselyyn mahdollisimman pian, mutta viimeistään 3.9.2023.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/2EF50E3F6D6DE9FE